Huis kopen Zweden

Als u op zoek bent naar rust, weelderige natuur en alle ruimte, is een huis kopen in Zweden een goede optie.

 

 

Zweden is een land met ongeveer 9 miljoen inwoners en bijna 450.000 km² groot, wat betekent dat er relatief weinig mensen wonen per km².

Het is zelfs zo dat sinds enkele jaren een aantal regio’s in Zweden te kampen heeft met teruggang van het bevolkingsaantal door de trek van jongeren naar de grote steden. Om deze negatieve spiraal te doorbreken hebben een aantal gemeenten zoals Hälleforts, Lindesberg en Nora, besloten om hulp te zoeken van buitenaf. Deze gemeenten zijn naarstig op zoek naar buitenlandse gezinnen die een huis willen kopen in hun gemeenten. Maar voordat u besluit om zich te vestigen in Zweden, zijn er een aantal dingen die u in acht moet nemen.

Kopen van een huis in Zweden
· De makelaar (fastighetsmäklare); deze helpt u bij het kopen van een huis in Zweden. U kunt als koper van uw makelaar eisen dat hij alles gecontroleerd heeft. Dit houdt in dat de pandbrieven kloppen, hypotheek op orde is en of er een eventuele erfdienstbaarheid loopt, deze loopt namelijk door na aankoop van het huis.
· Onderzoeksplicht van de koper; als u een huis gevonden heeft in Zweden, is het de verantwoordelijkheid van de koper zelf om dit voorafgaande aan de koop te onderzoeken. Neem eventueel een keurmeester in dienst.
· Controle; een zogenaamde keurmeester behoort het gewenste huis te onderzoeken. Hij kijkt naar de fundering, constructiefouten en eventuele schade aan het huis. Na de keuring krijgt u een schriftelijk rapport van de keurmeester. U kunt er van uitgaan dat dit tussen de 2500 en 6000 SEK (1SEK = 0,106€) zal gaan kosten. Wees verstandig en laat altijd een controle uitvoeren voordat u uw handtekening zet onder het koopcontract.
· Acceptatie bod;  nadat het bod is geaccepteerd, wordt er een conceptcontract opgesteld door de verkopende partij, er is dus geen notaris nodig om dit op te stellen. Als beide partijen het met het conceptcontract eens zijn, wordt het definitieve koopcontract opgesteld.
· Overdrachtsbelasting; er is een overdrachtsbelasting in Zweden van 1.5% van aankoopsom plus 825 SEK administratiekosten.

Enkele andere zaken waar u op moet letten bij het kopen van een huis in Zweden
· Elektrische installatie; in oudere huizen is de elektrische bedrading vaak aan vervanging toe. In Zweden is het niet toegestaan zelf de elektrische installatie te vervangen dan wel te verbeteren. Al deze werkzaamheden moeten verplicht worden uitgevoerd en gekeurd door een erkende installateur.
· Bekleding huizen; vooral de wat oudere huizen in Zweden zijn nog bekleed met eterniet. Houdt u in de gaten dat eterniet asbest bevat! Verder zijn over het algemeen de huizen in Zweden geconstrueerd uit eikenhout, een houtsoort die zeer robuust is en bestand tegen alle weersomstandigheden.
· Riolering en watertoevoer; als u een huis in Zweden koopt dat buiten de bebouwde kom ligt, dan moet u erop letten of dit is aangesloten op de riolering of op een septic-tank; dit is een waterdichte bak onder de grond waarop het riool van een huis is aangesloten. Vervanging van een septic-tank brengt namelijk veel kosten met zich mee. Dit geldt ook voor de waterleidingen. Buiten de bebouwde kom komt het nogal eens voor dat het huis niet is aangesloten op het waternet maar dat er gebruik gemaakt wordt van een eigen bron. Let erop met wie u deze bron deelt en of de kwaliteit van het water naar behoren is.

Tot slot
Enkele tips als u een huis koopt in Zweden en u zich daar wilt vestigen:
· Het is aan te raden om zo snel mogelijk de taal te leren. Zweeds lijkt enigszins op Nederlands en is daardoor redelijk snel te leren.
· Als u een huis heeft gekocht buiten de bebouwde kom, houdt dan rekening met transport! Vanwege de afstanden, is het aan te raden om een auto aan te schaffen voor vervoer.
· En als laatste, schakel de gemeente zo snel mogelijk in voor het regelen van formaliteiten, aanmeldingen bij scholen, instanties etcetera. 

Tot slot kunnen we u nog melden dat de Zweden blij zijn als u er voor kiest om bij hun te komen wonen. Het een en ander ziet u in onderstaande videoreportage.