Huis te kopen in Duitsland

Gezien de alsmaar stijgende huizenprijzen in ons land en de daarentegen aantrekkelijk geprijsde koophuizen en bouwkavels net over de grens met Duitsland, beslissen steeds meer Nederlanders om een huis in Duitsland te kopen.

 

Tussen het kopen van een huis in Duitsland en het kopen van een huis in Nederland zitten echter meer verschillen dan men op het eerste gezicht misschien zou verwachten. Nadat de weloverwogen keuze om in Duitsland te gaan wonen is gemaakt, is de volgende stap dan ook om u goed te oriënteren.

Dichtbij maar toch heel anders
Als buurland van Nederland lijkt het misschien een kleine stap om in Duitsland te gaan wonen. Maar er gelden andere juridische en fiscale regels. Het is dus van belang om u daarvan eerst op de hoogte te stellen.
· Een ander belangrijk punt van aandacht is de makelaar. Per makelaar kan de (technische) kennis namelijk nogal verschillen. Wettelijke voorschriften bestaan er in Duitsland niet en aan de vakkennis van makelaars worden er dan ook nagenoeg geen eisen gesteld. Kies dus het liefst een makelaar die lid is van een vakvereniging. Deze stellen namelijk wel eisen aan hun leden en bij problemen kunt u dan ook bij deze verenigingen een klacht indienen.
· Ook een niet onbelangrijk verschil betreft de courtage die u aan de makelaar verschuldigd bent. De koper dient deze namelijk te betalen, en de courtage is hoger dan in Nederland, hoewel hij in veel gevallen wel onderhandelbaar is. Laat een en ander dan ook goed door de makelaar op papier zetten, zodat u weet waarvoor u betaalt en hoeveel.
· Een ander groot verschil met het kopen van een huis in Nederland betreft het nemen van een optie en het voorlopig koopcontract. Een optie nemen op een huis is op de Duitse woningmarkt namelijk niet gebruikelijk en heeft bovendien ook weinig nut, aangezien meerdere makelaars hetzelfde huis mogen aanbieden. Een voorlopig koopcontract bestaat in Duitsland helemaal niet.

Zoeken en vinden om een huis te kopen in Duitsland
Er bestaan natuurlijk verschillende manieren om uw droomhuis te vinden. U kunt gaan kijken in de etalages van banken en makelaars in de grensstreek van Duitsland. Echter bij deze advertenties wordt geen adres van het koophuis vermeld. Makelaars in Duitsland moeten namelijk als de koop tot stand komt, kunnen aantonen dat het huis door hun aan u is aangeboden. Op deze manier stelt hij zijn provisies veilig. U dient dan dus al in een vroeg stadium een makelaar in te schakelen. Borden in de tuin van de huizen die te koop staan zijn in Duitsland dun gezaaid. Veel verkopers laten de makelaar hun huis verkopen, en zoals gezegd willen deze hun provisie veilig stellen, dus zomaar rondrijden heeft ook weinig nut.
Wilt u een huis kopen in Duitsland dan kunt u zich in eerste instantie beter via de krant of via het internet oriënteren op de soorten huizen die te koop staan en de bijbehorende prijzen. Er is namelijk ook een soort Duitse versie van onze Funda, namelijk Immobilienscout-24. Ook zijn er Nederlandse websites die heel hulpvol kunnen zijn en dergelijke sites treden vaak ook op als bemiddelaar. Hun woonconsulenten kunnen u op veel manieren behulpzaam zijn, van de oriënterende fase tot de uiteindelijke aanschaf van uw koophuis in Duitsland. De extra kosten zijn bovendien zeer gering, terwijl u voor allerlei valkuilen wordt behoed.

De uiteindelijke koop van uw huis in Duitsland
Zoals al eerder vermeld bestaat er in Duitsland geen voorlopig koopcontract. Heeft u het huis wat u zocht gevonden en is er overeenstemming bereikt over de prijs, dan volgt de werkelijke aankoop.
· Allereerst wordt de koopovereenkomst gesloten.
· Daarna volgt er een tweede overeenkomst, de “Auflassung” waarin de overdracht van de grond en het onroerend goed aan de koper wordt geregeld. Beide moeten door de notaris opgesteld worden.
· Als de koopovereenkomst is getekend, dan zit u vast aan de koop. U moet dus voordien zeker weten dat de financiering van het huis wat u graag wilt kopen geen probleem is. “Onder voorbehoud van financiering” is bij het kopen van een huis in Duitsland namelijk niet van toepassing.
Laatste stap in het gehele proces is de inschrijving in het zogenaamde “Grundbuch”, vergelijkbaar met ons kadaster. Ook dit geschiedt via de notaris. U bent als koper pas de eigenaar van het huis als de inschrijving is gedaan.

We willen u onderstaande video ten aanzien van de verschillen in hypotheekverstrekking in Nederland en Duitsland ook nog meegeven.