Een huis kopen in de Portugese Algarve

De Algarve is een heuvelachtige streek in het zuiden van Portugal. Er zijn prachtige natuurgebieden te vinden, evenals een zeer uitgestrekte kustlijn.

 

 

Het klimaat is er prima te noemen en het is er dan ook het gehele jaar aangenaam om te verblijven, sterker nog het is één van de warmste plekken in Europa.

De streek is dan ook niet alleen zeer populair onder vakantiegangers, maar ook onder de buitenlanders die een huis willen kopen in Portugal. Zowel om er permanent te gaan wonen, als tweede huis of alleen als investering in Portugees onroerend goed. Aangezien de prijzen van koophuizen in de Algarve al sinds de jaren negentig een stijgende lijn laten zien, is het dan ook een goede investering.

 

De makelaar en het bemiddelingsbureau
Het kopen van een huis in de Algarve is vrij eenvoudig. Er zijn u in de loop der jaren al vele buitenlanders voorgegaan en zolang u een aantal regels in de gaten houdt, kan er eigenlijk weinig mis gaan. Heeft u zelf te weinig kennis van zaken omtrent de Portugese wet- en regelgeving op dit gebied, dan is het verstandig om een erkende makelaar of een advies- en bemiddelingbureau in de arm te nemen.
Kiest u voor een makelaar, let er dan op dat de makelaar is aangesloten bij de branchevereniging IMMOPI aangezien er in Portugal veel makelaars actief zijn die weinig kennis van zaken hebben. De branchevereniging stelt eisen aan zijn leden, en de makelaars die er lid van zijn hebben deze kennis normaal gesproken dus wel. Overigens zijn er in Portugal ook een aantal Nederlandse makelaars actief, welke een Portugese vergunning hebben en vaak ook in het gebied zelf wonen. Naast het voordeel dat ze uw taal spreken, hebben ze ook ruimschoots kennis van zaken en kunnen ze u zeer behulpzaam zijn met allerhande praktische zaken. Ze zijn daarmee een goede vervanger voor hun Portugese collega’s.
Ook de (Nederlandse) advies- en bemiddelingsbureaus die in de Algarve actief zijn, hebben over het algemeen ruimschoots ervaring met de Portugese wet- en regelgeving omtrent het kopen en verkopen van ontroerend goed, en kunnen u daarnaast ook zeer behulpzaam zijn bij het verkrijgen van vergunningen, bij het aanvragen een bankrekening enzovoort. Schroom dus niet om gebruik te maken van de kennis en ervaring van de makelaars en bemiddelingsbureaus, aangezien de kosten vaak niet opwegen tegen de valkuilen waarvoor ze u kunnen behoeden.

 

Regels bij het kopen van een huis in de Algarve
Heeft u eenmaal besloten om een huis in de Algarve te kopen, ga dan altijd persoonlijk kijken in de omgeving waar u wilt kopen. Dit is de eerste en misschien wel belangrijkste regel. Foto’s en ander beeldmateriaal geven vaak een vertekend beeld van de werkelijkheid. Verder dient u, als u eenmaal een huis op het oog heeft, een aantal zaken goed te controleren of te laten controleren voordat u het voorlopig koopcontact tekent:
· Ga na of het huis legaal gebouwd is en of er een woonvergunning voor afgegeven is
· Vergewis u ervan dat er geen schulden meer zijn en dat er geen beslag op het huis is gelegd
· Controleer de bouwtechnische staat van het onroerend goed
· Ga na of alle nutsvoorzieningen zijn betaald
· Controleer de eigendomspapieren om te zien of de verkoper inderdaad de eigenaar van het onroerend goed is.

 

De uiteindelijke aanschaf van uw koophuis in de Algarve
Heeft u een huis gevonden wat aan al uw eisen en wensen voldoet en is er met de verkopende partij overeenstemming bereikt over de prijs, dan dient u tezamen met de verkoper het voorlopig koopcontract te ondertekenen en tegelijkertijd een aanbetaling van zo’n 10% van de afgesproken koopsom van het huis te doen. Het is dan ook belangrijk dat u de financiering van uw toekomstige huis in Portugal goed regelt. Bij een aantal banken, zowel de Internationale als Portugese, is het mogelijk om daarvoor een hypotheek of lening af te sluiten. Aflossingsvrije hypotheken kent men in Portugal niet, dus u betaalt maandelijks een bedrag aan rente en aflossing, waarbij de rente variabel is. Een andere mogelijkheid is, om een extra hypotheek op uw huis in Nederland te nemen en daarmee uw tweede huis te financieren. Uiteraard kan dit alleen als u dus niet permanent in Portugal gaat wonen.
Zodra u de financiering geregeld heeft, kan het definitieve koopcontract getekend worden. Dit dient te gebeuren bij de Portugese notaris. Deze notaris vervult in Portugal een andere rol als zijn Nederlandse collega, aangezien het in Portugal zo is, dat hij of zij de Portugese staat dient en niet de kopende of verkopende partij. De notaris laat de aktes passeren, en zorgt dat de van toepassing zijnde belastingen afgedragen worden aan de overheid en daarmee zit zijn taak erop. U dient er dan ook zelf zorg voor te dragen, dat er geen voor u nadelige punten in het koopcontract zijn opgenomen.
Is de overdracht bij de notaris voltooid, dan dient er nog een aantal praktische zaken geregeld te worden. Zo dient de inschrijving bij het kadaster plaats te vinden, het aansluiten van de nutsvoorzieningen geregeld te worden en de benodigde verzekeringen afgesloten te worden. Kortom nog een hele papieren rompslomp. Maar ook bij deze zaken kan uw makelaar of het bemiddelingsbureau u uitstekend van dienst zijn en opnieuw veel zorgen uit handen nemen. Overigens heeft u geen verblijfsvergunning nodig aangezien Portugal net als Nederland een EU-lidstaat is.